İcra Avukatı

Hukuk büromuz, alacak takibi, alacağın tahsil edilmesi, borçlunun taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına haciz konulması gibi hukuki işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İcra müdürlüğü aracılığıyla icra takibi başlatmak, icra takip işlemlerini yürütmek, karşılıksız çek davaları ve mal varlıklarına haciz konulması gibi icra hukuku işlemlerinde müşterilerimize destek sağlamaktayız. Varlıklarını tespit ederek satış işlemlerini gerçekleştirmek, paraya çevrilmesi yoluyla alacak tahsilatını sağlamak, hukuki süreçlerde müvekkillerimize profesyonel yardım sunmaktayız.

İcra Hukuku

İcra hukuku, borçlu tarafından ödenmeyen borçların tahsil edilmesi amacıyla yürütülen icra takibi sürecini ve bu süreçte uygulanan hukuki düzenlemeleri kapsayan bir hukuk dalıdır.

İcra takibi, alacaklının borçluya yönelik tahsil işlemleridir ve alacaklının hukuki yolları arasında en yaygın kullanılanıdır. İcra takibi sürecinde, alacaklı tarafından mahkemeye başvurularak icra emri çıkartılır ve bu emir doğrultusunda borçlunun mal varlığına el konulur. El konulan malların satışıyla borcun tahsili gerçekleştirilir.

İcra hukuku, icra takibi sürecinde uygulanacak usul ve esasları, borçlunun haklarını ve borcun tahsil edilmesi için uygulanacak yöntemleri belirler. İcra takibi sürecinde uygulanan hukuki düzenlemeler, borçlunun mal varlığına el koyma, icra emri çıkarma, icra dosyası hazırlama, icra müdürlükleri ve icra daireleri gibi konuları kapsar.

Borçlunun hakları, icra takibi sırasında da korunmaktadır. Borçlunun mal varlığına el konulması ve satışı gibi işlemler, yalnızca belirli şartlar altında gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, icra hukuku, borçlunun haklarını koruyarak, alacaklının hukuki haklarını da göz önünde bulundurur.

İcra hukuku, yargılama hukuku ve borçlar hukuku gibi diğer hukuk dallarıyla birlikte çalışır. İcra takibi süreci, genellikle avukatlar ve icra müdürlükleri aracılığıyla yürütülür. Bu nedenle, icra hukuku, icra avukatlığı ve icra müdürlüğü konularını da içerir.

Sonuç olarak, icra hukuku, alacaklıların borçlarını tahsil etmek için başvurdukları hukuki bir yoldur. Bu süreçte, alacaklıların hakları korunurken, borçluların da hakları gözetilir. İcra hukuku, bu sürecin adil bir şekilde yürütülmesini sağlayarak, ekonomik hayatın düzenli ve etkili bir şekilde işlemesine katkıda bulunur.

İcra Takibi

İcra takibi, bir alacaklı kişinin, borçludan alacağını tahsil etmek için başvurduğu yasal bir yoldur. Bu işlem, borçlunun ödeme yapmaması veya gecikmesi durumunda başvurulan bir yoldur.

İcra takibi işlemi, icra müdürlüğü veya icra daireleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Alacaklı kişi, icra takibi için gerekli belgeleri topladıktan sonra, icra müdürlüğüne başvurarak icra takibinin başlatılmasını talep eder. İcra müdürlüğü, başvuru üzerine borçlunun mal varlığını araştırır ve varsa el konulacak malların listesini hazırlar. Borçlu kişiye bu durum bildirilir ve ödeme için bir süre tanınır. Borçlu kişi ödeme yapmazsa, alacaklı kişi icra müdürlüğünden icra emri alarak borçlunun mal varlığına haciz koydurabilir.

İcra takibi işlemi, borçlunun mal varlığına haciz koyulmasıyla sonuçlanabilir. Bu durumda, borçlu kişinin taşınmaz veya taşınır mallarına el konulabilir. Ayrıca, borçlu kişinin maaşı veya banka hesaplarına da bloke konulabilir. Bu şekilde alacaklı kişi, alacağını tahsil etmek için borçlunun mal varlığından ödeme yapabilir.

İcra takibi, Türk Medeni Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu gibi mevzuatlar tarafından düzenlenmektedir. İcra takibi işlemi, alacaklı kişiler için önemlidir çünkü alacaklarının tahsil edilmesini sağlayabilir. Ancak, borçlu kişiler açısından ise bu işlem olumsuz sonuçlar doğurabilir. Borçlu kişiler, borçlarını ödeyemedikleri takdirde, mal varlıklarına el konulması veya maaşlarına bloke konulması gibi sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler.

Borç Tahsili

Borç tahsili, alacaklı kişilerin, borçlu kişilerden alacaklarını tahsil etmek için başvurdukları yasal bir yoldur. Borç tahsili işlemi, borçlu kişinin ödeme yapmaması veya gecikmesi durumunda başvurulan bir yoldur.

Borç tahsili işlemi, genellikle icra takibi veya dava yoluyla gerçekleştirilir. İcra takibi, borçlunun mal varlığına el konulması yoluyla alacağın tahsil edilmesini sağlar. Dava yolu ise, mahkemede açılan bir davayla alacaklının alacağının tahsil edilmesini sağlar. Bu süreçte, alacaklı kişi borçlu kişinin mal varlığına veya gelirine haciz koydurabilir.

Borç tahsili işlemi için, alacaklı kişi öncelikle borçlu kişiye bir ihtarname gönderir. İhtarname ile borçlu kişiye borcun ödenmesi için bir süre tanınır. Bu süre içinde borçlu kişi borcunu ödemezse, alacaklı kişi icra takibi veya dava yoluyla alacağını tahsil edebilir.

Borç tahsili işlemi, Türk Medeni Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu gibi mevzuatlar tarafından düzenlenmektedir. Borç tahsili işlemi, alacaklı kişiler için önemlidir çünkü alacaklarının tahsil edilmesini sağlayabilir. Ancak, borçlu kişiler açısından ise bu işlem olumsuz sonuçlar doğurabilir. Borçlu kişiler, borçlarını ödeyemedikleri takdirde, mal varlıklarına el konulması veya maaşlarına bloke konulması gibi sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler.

Borç tahsili işlemi, alacaklı ve borçlu kişiler arasında gerginliklere sebep olabilir. Bu nedenle, borçlu ve alacaklı kişiler arasında öncelikle anlaşma yolu aranmalıdır. Anlaşma sağlanamadığı takdirde ise yasal yollarla borç tahsil işlemi gerçekleştirilmelidir.

İcra Yoluyla Mal Varlığına El Koyma

İcra yoluyla mal varlığına el koyma, borç tahsil işlemi kapsamında alacaklı kişinin borçlu kişinin mal varlığına el koymasıdır. İcra yoluyla mal varlığına el koyma işlemi, borçlu kişinin borcunu ödemediği veya ödeme konusunda gecikme yaşandığı durumlarda başvurulan bir yoldur.

İcra yoluyla mal varlığına el koyma işlemi, icra müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Bu işlem için alacaklı kişinin, icra müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. İcra müdürlüğü, başvuru üzerine borçlu kişinin mal varlığına haciz koyar ve böylece borç tahsil edilebilir hale gelir.

İcra yoluyla mal varlığına el koyma işlemi, borçlunun tüm mal varlığına değil, sadece borcun karşılanması için gerekli olan kısmına haciz koyulması şeklinde gerçekleştirilir. Bu nedenle, borçlu kişiye ait bazı mal varlığı unsurları, haciz kapsamı dışında kalabilir.

İcra yoluyla mal varlığına el koyma işlemi, alacaklı kişiler için önemlidir çünkü borcun tahsil edilmesini sağlar. Ancak, bu işlem borçlu kişiler açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Borçlu kişiler, mal varlıklarının bir kısmına veya tamamına el konulması sonucu maddi sıkıntı yaşayabilirler.

İcra yoluyla mal varlığına el koyma işlemi, İcra ve İflas Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Bu kanunda belirtilen kurallara uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Aksi halde, işlem hukuka aykırı olabilir ve taraflar arasında uyuşmazlıklar doğabilir.

Sonuç olarak, icra yoluyla mal varlığına el koyma işlemi, alacaklı ve borçlu kişiler arasında gerginliklere sebep olabilir. Bu nedenle, borçlu ve alacaklı kişiler arasında öncelikle anlaşma yolu aranmalıdır. Ancak, anlaşma sağlanamadığı durumlarda icra yoluyla mal varlığına el koyma işlemi gerçekleştirilebilir.

İcra Dosyası

İcra dosyası, borçlu kişinin borcunu ödemediği veya ödeme konusunda gecikme yaşandığı durumlarda başvurulan icra yoluyla alacak tahsil işlemi kapsamında oluşturulan bir dosyadır. İcra dosyası, borç tahsil işleminin tüm sürecinin belgelenmesi amacıyla oluşturulur ve icra müdürlüğü tarafından yürütülür.

İcra dosyası, borçlu kişinin mal varlığına el konulması işleminden önce hazırlanır. Bu dosya, borçlu kişinin ödemesi gereken tutar, ödeme tarihleri ve ödeme planı gibi bilgileri içerir. İcra dosyasında ayrıca, borçluya ait mal varlığı unsurları ve borcun tahsil edilebilmesi için yapılması gereken işlemler de belirtilir.

İcra dosyasının hazırlanması için alacaklı kişinin, icra müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Başvurunun ardından icra müdürlüğü, borçlu kişinin mal varlığına haciz koymak için gerekli işlemleri yapar ve bu işlemin gerçekleşmesi için icra dosyasını oluşturur.

İcra dosyasında yer alan belgeler, borç tahsil işlemi sırasında gerekli olan tüm bilgileri içermelidir. Bu belgeler arasında, borçlu kişinin borcu ve ödeme tarihleri ile borcun tahsil edilebilmesi için yapılan işlemler ve icra müdürlüğünün yaptığı işlemler gibi bilgiler yer alır.

İcra dosyası, borç tahsil işleminin sona ermesiyle birlikte kapatılır. Borç tahsil edildikten sonra, icra müdürlüğü tarafından borçlu kişinin mal varlığındaki hacizler kaldırılır ve icra dosyası kapatılır.

Sonuç olarak, icra dosyası borç tahsil işlemi için önemli bir belgedir. Bu dosya, borç tahsil işleminin tüm sürecinin belgelenmesi amacıyla hazırlanır ve borçlu kişinin mal varlığına el konulması işleminden önce oluşturulur. İcra dosyasında yer alan bilgiler, borç tahsil işlemi sırasında gerekli olan tüm bilgileri içermelidir.

İcra Emri

İcra emri, alacaklının borçlu kişinin mal varlığına el koymak için başvurduğu ve icra müdürlüğü tarafından verilen bir karardır. İcra emri, borçlu kişinin mal varlığına el koymak amacıyla icra müdürlüğü tarafından yapılan bir işlemdir ve alacaklının alacağının tahsil edilmesi için önemlidir.

İcra emri, borçlu kişinin mal varlığına haciz konulması işleminin yapılabilmesi için gereklidir. Bu emir, icra müdürlüğü tarafından borçluya tebliğ edilir ve borçlu kişiye bir ödeme planı sunulur. Borçlu kişi, ödeme planına uyarak borcunu ödeyene kadar mal varlığına konulan haciz devam eder.

İcra emri, borç tahsil işleminin bir parçasıdır ve icra müdürlüğü tarafından verilir. Bu emir, borçlu kişinin mal varlığına el konulmasını sağlar ve alacaklının alacağını tahsil edebilmesine olanak tanır. İcra emri, icra müdürlüğünün görev ve yetkileri çerçevesinde verilir ve alacaklı kişinin talebi üzerine hazırlanır.

İcra emri, borçlu kişinin mal varlığına el koymak için alacaklı kişinin başvurusu üzerine verilen bir karardır. Bu karar, borç tahsil işleminin önemli bir aşamasıdır ve borçlunun ödeme planına uyarak borcunu ödemesine kadar mal varlığına konulan haciz devam eder.

Sonuç olarak, icra emri, alacaklının borç tahsil işlemindeki en önemli araçlarından biridir. Bu emir, borçlu kişinin mal varlığına el konulmasını sağlar ve alacaklının alacağını tahsil edebilmesine olanak tanır. İcra emri, icra müdürlüğü tarafından verilir ve borçlu kişinin ödeme planına uyarak borcunu ödeyene kadar mal varlığına konulan haciz devam eder.

İcra Cezası

İcra cezası, borçlu kişinin borcunu ödemediği veya ödeme planına uygun şekilde ödeme yapmadığı durumlarda alacaklı tarafından talep edilen bir cezadır. Bu ceza, borçlu kişinin mal varlığına el konulmasına ve diğer yaptırımlara maruz kalmasına neden olabilir.

İcra cezası, borç tahsil işleminin bir parçasıdır ve borçlunun ödeme yapmadığı durumlarda alacaklı tarafından talep edilir. İcra cezası genellikle, borçlunun mal varlığına el konulması veya hesaplarına bloke konulması şeklinde uygulanır. Bu ceza, borçlunun borcunu ödemesine teşvik etmek için kullanılır.

İcra cezası, icra müdürlüğü tarafından uygulanır ve borçlu kişiye tebliğ edilir. Borçlu kişi, icra cezasını ödeme yaparak ortadan kaldırabilir. Ancak borçlu kişi, icra cezasını ödemediği takdirde, haciz işlemi gibi diğer yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

İcra cezası, borç tahsil işleminin önemli bir aracıdır ve borçlunun borcunu ödemesine teşvik etmek için kullanılır. Bu ceza, borçlunun mal varlığına el konulması veya hesaplarına bloke konulması şeklinde uygulanabilir. İcra cezası, icra müdürlüğü tarafından verilir ve borçlu kişiye tebliğ edilir.

Sonuç olarak, icra cezası, borç tahsil işleminin bir parçasıdır ve borçlunun borcunu ödemesine teşvik etmek için kullanılır. Bu ceza, borçlunun mal varlığına el konulmasına ve diğer yaptırımlara maruz kalmasına neden olabilir. İcra cezası, borçlu kişiye icra müdürlüğü tarafından tebliğ edilir ve borçlu kişi, cezayı ödeyerek ortadan kaldırabilir.

İcra Avukatlığı

İcra avukatlığı, alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için başvurdukları bir hukuk dalıdır. İcra avukatları, alacaklıların hukuki haklarını korur ve borçlu kişilerin mal varlığına el konulması, borçların tahsili gibi işlemleri gerçekleştirir.

İcra avukatları, alacaklıların icra takibi sürecindeki yasal haklarını savunur ve icra müdürlüğü işlemlerinde aktif bir rol oynarlar. İcra avukatları, borçlu kişilerin mal varlığına el konulması için haciz işlemlerini gerçekleştirir ve borçların tahsil edilmesi için takip sürecini yönetir.

İcra avukatları, icra takibi sürecinde alacaklıların temsilcisi olarak hareket ederler. Bu nedenle, alacaklıların hukuki haklarını savunmak, icra işlemlerini yönetmek ve borç tahsilini gerçekleştirmek için icra avukatlarına ihtiyaç duyulur.

İcra avukatlığı, borç tahsil işlemlerinde uzmanlaşmış bir hukuk dalıdır ve bu alanda tecrübeli bir avukatın yardımı, alacaklıların hukuki haklarını korumaları ve borçlarını tahsil etmeleri için son derece önemlidir.

Sonuç olarak, icra avukatlığı, alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için başvurdukları bir hukuk dalıdır. İcra avukatları, alacaklıların hukuki haklarını korur ve borçlu kişilerin mal varlığına el konulması, borçların tahsili gibi işlemleri gerçekleştirir. Alacaklıların hukuki haklarını savunmak, icra işlemlerini yönetmek ve borç tahsilini gerçekleştirmek için tecrübeli bir icra avukatının yardımı son derece önemlidir.

İcra Avukatı Ücretleri

İcra avukatları, alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için başvurdukları bir hukuk dalıdır ve bu hizmet için belirli bir ücret talep ederler. İcra avukatlarının ücretleri, icra takibi sürecinde alacaklıların alacağına, işlemlerin niteliğine ve icra avukatının tecrübesine göre değişebilir.

İcra avukatları genellikle, icra takibinin başlaması için öncelikle bir vekaletname düzenlemeleri gerekmektedir. Bu vekaletname ile icra avukatı, alacaklının temsilcisi olarak icra takibi sürecini yürütmek üzere görevlendirilir. İcra avukatları, bu süreç boyunca belirli işlemler gerçekleştirir ve bu işlemler için belirli bir ücret talep ederler.

İcra avukatlarının ücretleri, icra takibi sürecinde yapılacak işlemlere göre farklılık gösterir. Örneğin, borçlunun mal varlığına el konulması için haciz işlemi gerçekleştirilmesi gerekiyorsa, bu işlem için ayrı bir ücret talep edilir. Benzer şekilde, borçlunun banka hesaplarına bloke konulması için yapılan işlemler için de ayrı bir ücret talep edilir.

İcra avukatlarının ücretleri, genellikle alacak miktarına göre belirlenir. Yani, alacak miktarı ne kadar yüksekse, icra avukatının talep ettiği ücret de o kadar yüksek olabilir. Ayrıca, icra avukatlarının tecrübeleri ve uzmanlık alanları da ücretlerini etkileyebilir.

Sonuç olarak, icra avukatlarının ücretleri, icra takibi sürecinde gerçekleştirilen işlemlere ve alacak miktarına göre değişebilir. Alacaklılar, icra avukatlarının ücretleri hakkında önceden bilgi edinerek, icra takibi sürecindeki maliyetleri kontrol altında tutabilirler.

İcra Avukatı Nasıl Seçilir

İcra takibi sürecinde alacaklılar genellikle bir icra avukatıyla çalışır. Ancak, bir icra avukatı seçerken dikkatli olmak ve doğru tercihler yapmak önemlidir. İşte icra avukatı seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar:

 1. Tecrübe: İcra avukatının tecrübesi, icra takibi sürecinin başarısı için oldukça önemlidir. Tecrübeli bir icra avukatı, süreci doğru yönetir, gerekli adımları atar ve alacaklıların haklarını korur.

 2. İletişim: İcra takibi sürecinde alacaklıların ve icra avukatının arasındaki iletişim oldukça önemlidir. Alacaklılar, icra avukatı ile düzenli olarak iletişim halinde olmalı ve sürecin her aşamasından haberdar olmalıdır. İyi bir iletişim, sürecin başarısı için kritik öneme sahiptir.

 3. Uzmanlık: İcra avukatı, icra takibi sürecinde karşılaşılabilecek farklı durumlar için uzmanlık alanına sahip olmalıdır. Örneğin, borçlunun mal varlığına el koyma işlemi için uzman bir icra avukatı seçmek, sürecin hızlı ve başarılı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olabilir.

 4. Referanslar: İcra avukatı seçerken, daha önce çalıştığı kişilerin referanslarını araştırmak faydalı olabilir. Referanslar, icra avukatının hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti hakkında fikir verir.

 5. Ücret: İcra avukatının ücretleri, icra takibi sürecinde alacaklılar için önemli bir maliyet faktörüdür. Bu nedenle, icra avukatının ücretlerini önceden sormak ve karşılaştırmak, alacaklıların maliyetlerini kontrol etmelerine yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, bir icra avukatı seçerken tecrübe, iletişim, uzmanlık, referanslar ve ücret gibi faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir. İyi bir icra avukatı, süreci doğru yönetir, alacaklıların haklarını korur ve icra takibi sürecinin başarısı için önemli bir rol oynar.

İcra Avukatı Görevleri

Bir icra avukatının görevleri, icra takibi sürecini yönetmek ve alacaklıların haklarını korumakla ilgilidir. İcra avukatının görevleri arasında şunlar yer alır:

 1. İcra dosyasını incelemek: İcra avukatı, alacaklıların talepleri doğrultusunda icra dosyasını inceleyerek borçlunun mal varlığına ve mali durumuna dair bilgi toplar.

 2. İcra takibi planı hazırlamak: İcra avukatı, alacaklıların talepleri doğrultusunda icra takibi planı hazırlar. Bu plan, icra takibi sürecinde izlenecek adımları ve borçludan tahsil edilebilecek miktarı belirler.

 3. Borçlunun mal varlığına el koyma işlemlerini yürütmek: İcra avukatı, borçlunun mal varlığına el koyma işlemlerini yürütmekle görevlidir. Bu işlem, borçlunun taşınır veya taşınmaz mal varlığına el koymak suretiyle alacaklının alacağını tahsil etmesine yardımcı olur.

 4. İcra emri ve haciz işlemlerini yapmak: İcra avukatı, icra takibi sürecinde gerekli olan icra emri ve haciz işlemlerini yapmakla görevlidir. Bu işlemler, borçlunun mal varlığına el konulması sürecinde uygulanır.

 5. Mahkeme sürecini yönetmek: İcra avukatı, icra takibi sürecinde ortaya çıkan hukuki ihtilafları mahkemeye taşır ve alacaklının haklarını korur.

 6. İcra dosyasının takibini yapmak: İcra avukatı, icra dosyasının takibini yapar ve sürecin doğru ilerlemesini sağlar. Bu süreçte, borçlunun ödeme yapması veya icra dosyasının sonuçlanması gibi gelişmelerin takibi de icra avukatının görevleri arasındadır.

 7. Alacaklıları bilgilendirmek: İcra avukatı, alacaklıları icra takibi süreci hakkında düzenli olarak bilgilendirir. Bu sayede, alacaklılar süreçten haberdar olur ve sürecin sonuçlanması için gerekli adımları atarlar.

Sonuç olarak, bir icra avukatının görevleri arasında icra dosyasını incelemek, icra takibi planı hazırlamak, borçlunun mal varlığına el koyma işlemlerini yürütmek, icra emri ve haciz işlemlerini yapmak, mahkeme sürecini yönetmek, icra dosyasının takibini yapmak ve alacaklıları bilgilendirmek gibi görevler

İcra Avukatı Maaşları

İcra avukatlarının maaşları, çalıştıkları ofislerin büyüklüğüne, tecrübe seviyelerine ve bulundukları şehirlere göre değişebilir. Genellikle büyük şehirlerde çalışan, tecrübeli ve başarılı icra avukatlarının maaşları daha yüksek olabilir.

Başlangıç seviyesindeki bir icra avukatının maaşı, genellikle asgari ücretin üzerinde olmakla birlikte, oldukça düşük olabilir. Tecrübe ve başarı seviyesi arttıkça, maaşlar da artabilir. Özel sektörde çalışan icra avukatlarının maaşları, kamu sektöründe çalışanlara göre genellikle daha yüksek olabilir.

Ancak, icra avukatlarının maaşları konusunda kesin bir rakam vermek zordur çünkü birçok faktör bu rakamları etkileyebilir. Bunlar arasında icra avukatının çalıştığı ofisin büyüklüğü, şehirdeki yaşam maliyetleri, avukatın tecrübe seviyesi ve performansı gibi faktörler yer alır.

İcra Avukatı Ne Yapar

İcra avukatları, icra takibi sürecinde borçlunun mal varlığına el koymak, borcun tahsili için icra işlemlerini yürütmek gibi bir dizi görevi yerine getirirler. Aşağıda icra avukatlarının yaptığı işlerden bazıları yer almaktadır:

 1. İcra takibi sürecini başlatmak: Borçlunun ödeme yapmaması durumunda, alacaklı tarafından icra takibi süreci başlatılır. İcra avukatları, bu sürecin başlatılması için gerekli belgeleri hazırlar ve icra takibinin başlatılmasını sağlar.

 2. İcra emri çıkarmak: İcra takibi süreci başlatıldıktan sonra, icra mahkemesi tarafından bir icra emri çıkarılır. İcra avukatları, icra emrinin hazırlanması için gerekli belgeleri hazırlar ve mahkemeye sunar.

 3. Borçlunun mal varlığına el koymak: İcra takibi sürecinde, borçlunun mal varlığına el konulması gerekebilir. İcra avukatları, borçlunun mal varlığına el koymak için gerekli işlemleri yürütürler.

 4. İcra takibini yönetmek: İcra takibi süreci boyunca, icra avukatları, borçlunun mal varlığının tahsili için gerekli işlemleri yürütmekle sorumludurlar. Bu işlemler arasında, borçlunun banka hesaplarının bloke edilmesi, taşınmaz mallarının satışı, alacaklı tarafından alınacak paranın tahsil edilmesi vb. yer alır.

 5. Mahkeme sürecini yönetmek: İcra takibi süreci sırasında, icra avukatları, mahkeme sürecini yönetmekle de sorumludurlar. Bu süreçte, mahkeme kararlarına uygun olarak icra işlemlerini yürütmek, alacaklı ve borçlu taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek gibi görevleri yerine getirirler.

İcra avukatları, borç tahsili ve icra takibi süreçlerinde alacaklı tarafı temsil ederler. Bu nedenle, icra avukatlarından beklenen en önemli görevlerden biri, alacaklının haklarını korumaktır.

telefon whatsapp